Specjalna seria monomerów

MXBON seria do metalu – posiada właściwości bardzo mocnego połączenia w przypadku klejenia materiałów metalowych oraz metali z guma. Klej ten zachowuje się lepiej niż porównywalne, tradycyjne kleje etylocyjanoakrylowe.

Cartell oferuje najlepsze specjalne monomery na rynku. Cartell Uk posiada technologie i wiedzę, jak wytworzyć szeroka gamę rożnych monomerów, takich jak metyl, butyl, metoksyetyl oraz etoksyetyl i dopasować je do specjalnych wymagań aplikacji.

MXBON Seria bezwonna, niezadymiająca, nie posiada charakterystycznego zapachu związanego z innymi klejami cyjanoakrylowymi. Kleje z tej serii nie posiadają także efektu białego nalotu często występującego w przypadku innych cyjanoakrylatów podczas klejenia w warunkach wysokiej wilgotności. Produkty szeroko stosowane w elektronice i motoryzacji.

 

Rodzaj Stan skupienia Typ Lepkość (cPs) Szybkość łączenia Wyp.szczelin (mm) Wytrzymałość (PSI) Zakres temperatur
MXBON®701

MSDS TDS

Przezroczysty płyn Metyl 2-5 Szybki 0.05 3600 -50oC – 120oC
MXBON®703

MSDS TDS

Przezroczysty płyn Metyl 100-200 Średnio
szybki
0.15 3600 -50oC – 120oC
MXBON®712

MSDS TDS

Przezroczysty płyn Metyl 1200-1500 Średnio
wolny
0.20 3600 -50oC – 120oC
MXBON®201

MSDS TDS

Przezroczysty płyn Alkoksy akryl 5-15 Średnio szybki 0.05 2500 -50oC – 120oC
MXBON®202

MSDS TDS

Przezroczysty płyn Alkoksy akryl 40-80 Średnio
szybki
0.1 2500 -50oC – 120oC
MXBON®212

MSDS TDS

Przezroczysty płyn Alkoksy akryl 1200-1500 Średnio
wolny
0.2 2500 -50oC – 120oC